fbpx

Kyl­läs­ty­nyt pitä­mään nau­lo­ja suus­sa­si tai epä­käy­tän­nöl­li­ses­ti sor­mis­sa­si vasa­roi­des­sa? Täs­sä ratkaisu!
Lii­maa vah­va mag­neet­ti vasa­ra­si oteo­san ala­pää­hän kiin­ni. Mag­nee­til­la saat napat­tua kaik­ki yli­mää­räi­set nau­lat, ja ne pysy­vät käte­väs­ti kiin­ni mag­nee­tis­sa työn tou­hus­sa. Lii­ma voi olla mikä tahan­sa vah­va tai jämäk­kä lii­ma, mikä pysyy sekä vasa­ran, että mag­nee­tin pin­nas­sa kiin­ni. Myös mitä vah­vem­pi mag­neet­ti, sitä useam­pi nau­la pysyy kiinni.
Vink­ki hel­pot­taa eten­kin työs­ken­te­lyä haas­ta­vis­sa pai­kois­sa, mis­sä nau­la­ki­pon pitä­mi­nen lähet­ty­vil­lä ei ole mahdollista.