fbpx

Kai­paat­ko lisää valoa pime­ään kome­roon tai vaa­te­kaap­piin? Täs­sä help­po tapa hyö­ty­käyt­tää yli­jää­nyt jou­lu­va­lo lisä­va­lok­si. Tar­vit­set ainoas­taan nau­lo­ja, vasa­ran ja yli­mää­räi­sen jouluvalon.

Lyö nau­lat siis­tis­ti kiin­ni oven­kar­min reu­no­ja pit­kin kome­ron sisä­puo­lel­le. Pujo­ta valo nau­lo­ja pit­kin ja lai­ta töp­se­li sei­nään. Jos lii­tät valon kat­kai­si­jal­la varus­tet­tuun jat­ko­joh­toon, saat käte­väs­ti kat­kai­sin­na­pin valoi­hin. Täl­löin väl­tyt pis­tok­keen kans­sa sähel­tä­mi­sel­tä joka ker­ta kun tar­vit­set valoa.