fbpx

Par­me­san­sip­sit ovat help­po ja nopea resep­ti suo­lai­sen näl­kään. Tähän ei kau­aa mene aikaa, eikä kovin mon­taa eri aines­ta tar­vi­ta. Tar­vit­set vain par­me­san­juus­toa ja halua­mia­si maus­tei­ta.

Näin ne hoi­tu­vat:

1. Lai­ta uuni läm­pe­ne­mään noin 180 astee­seen.
2. Raas­ta par­me­san­juus­to.
3. Tee juus­to­raas­tees­ta pie­niä keko­ja lei­vin­pa­pe­ril­le tasai­sin välein.
4. Maus­ta halua­ma­si mukaan, esi­mer­kik­si ore­ga­nol­la, val­ko­si­pu­li­jau­heel­la tai mus­ta­pip­pu­ril­la. Ripaus suo­laa sopii myös mai­nios­ti.
5. Pais­ta uunin kes­ki­ta­sol­la noin 10-12 minuut­tia kun­nes juus­to on sula­nut ja saa hiu­kan väriä. Suo­sit­te­len seu­rai­le­maan tilan­net­ta, sil­lä sula­mis­no­peus riip­puu juus­to­ke­ko­jen koos­ta ja uunis­ta. Mitä pidem­pään pais­tat, sitä rap­sa­koim­mik­si sip­sit muut­tu­vat.
6. Anna sip­sien jääh­tyä ja nau­ti! Kokei­le myös vaih­toeh­toi­ses­ti dip­pien kans­sa.