fbpx

Messuohjelma

Koti ja maku -messut 2022

2 mes­su­päi­vää | 2 mes­su­hal­lia | Piha-alue | Sato­ja kohtaamisia

Koti ja maku -mes­sut jär­jes­te­tään kesäkuussa!

Var­si­nais-Suo­men kieh­to­vin mes­su­ta­pah­tu­ma tar­jo­aa run­saas­ti uut­ta ins­pi­raa­tio­ta ja upei­ta elä­myk­siä esit­te­le­mäl­lä tämän het­ken tren­dik­käim­mät raken­nus- ja sisus­tusi­deat sekä innos­ta­vim­mat maut. 

Moni­puo­li­nen ja kiin­nos­ta­va näyt­teil­lea­set­ta­ja­luet­te­lo sekä ohjel­ma on julkaistu!

Kur­kaa alem­mas ja tutus­tu tar­kem­min mes­suil­le osal­lis­tu­viin yrityksiin.

#koti­ja­ma­ku­mes­sut #oma­ma­ku­kul­lan­kal­lis 

Aikataulu 4.-5.6-2022

Kel­lo 09.30               | Lipun­myyn­ti aukeaa

Kel­lo 10.00               | Mes­sua­lue aukeaa

Kel­lo 10.00-18.00    | Kohtaamisia

Kel­lo 18.00              | Mes­sua­lue sulkeutuu

Ohjelma

Ohjel­man lisäk­si mes­suil­la on tar­jol­la muun muas­sa pien­pa­ni­moi­ta, ravin­to­loi­ta, raken­nus­ta, sisus­ta­mis­ta ja pal­jon muuta.

Mes­suil­ta löy­dät var­mas­ti jotain sinul­le mie­luis­ta ja kiin­nos­ta­vaa, sil­lä nämä mes­sut eivät jätä kylmäksi!

 Kel­lo 11.00 | Olut mais­te­lu­kil­pai­lu | Mais­tel­laan ja vei­ka­taan pien­pa­ni­moi­den olui­ta. Pal­kin­to luvas­sa voittajille

Kel­lo 12.00 | Rita­ri tur­na­jai­set 3 vs 3 | Pai­kal­li­nen Buhurt seu­ra MCS Aboen­sis jär­jes­tää rita­ri­tur­na­jai­set. 3vs3 ja 3 erää

Kel­lo 13.00 | Lego raken­nus­näy­tös | Pai­kal­li­nen Lego har­ras­ta­ja raken­taa upei­ta lego luo­muk­sia. Näe ja ihastu!

Kel­lo 13.30 | Tuli­sen ruu­an haas­te! | Pys­tyt­kö sinä syö­mään todel­la tulis­ta ruo­kaa? Uskal­lat­ko tart­tua haas­tee­seen? Pal­kin­to luvas­sa voittajille!

Kel­lo 14.30 | Rita­ri tur­na­jai­set 3 vs 3 | Pai­kal­li­nen Buhurt seu­ra MCS Aboen­sis jär­jes­tää rita­ri­tur­na­jai­set. 3vs3 ja 3 erää

Kel­lo 15.30 | Tark­kuus ammun­taa paint­ball | Pai­kal­li­nen seu­ra ctc paint­ball jär­jes­tää tark­kuusam­mun­ta­kil­pai­lun. Pal­kin­to­ja luvas­sa voittajille!

Kel­lo 16.00 | Fris­bee­golf heit­to- ja put­ti­kil­pai­lu | Tar­tu haas­tee­seen ja osal­lis­tu Fris­bee­gol­fin put­ti- ja heit­to­ki­saan! Pal­kin­to­ja luvas­sa voittajille!

Kel­lo 16.30 | Olut mais­te­lu­kil­pai­lu | Mais­tel­laan ja vei­ka­taan pien­pa­ni­moi­den olui­ta. Pal­kin­to luvas­sa voittajille

Näytteilleasettajat