fbpx

Inspiraatiota

Valoa vaatekaappiin

Valoa vaatekaappiin

Kai­paat­ko lisää valoa pime­ään kome­roon tai vaa­te­kaap­piin? Täs­sä help­po tapa hyö­ty­käyt­tää yli­jää­nyt jou­lu­va­lo lisä­va­lok­si. Tar­vit­set ainoas­taan nau­lo­ja, vasa­ran ja yli­mää­räi­sen jou­lu­va­lon. Lyö nau­lat siis­tis­ti kiin­ni oven­kar­min reu­no­ja pit­kin kome­ron sisäpuolelle.…

lue lisää
Kaneliluumuinen tiramisu

Kaneliluumuinen tiramisu

Kane­li­luu­mui­nen tira­mi­su sopii lois­ta­vas­ti hem­mot­te­lu­jälk­kä­rik­si, ja on erit­täin help­po val­mis­taa. Kah­vi­li­köö­ri tasa­pai­not­taa muka­vas­ti tira­mi­sun makeut­ta ja tuo jäl­ki­ruo­kaan aikuis­mais­ta makua. Voit täs­sä­kin ohjees­sa sovel­taa ja hyö­dyn­tää omia lem­pi­ma­ku­ja­si itselle…

lue lisää
Kylmäsavulohipitsa

Kylmäsavulohipitsa

Rik­kail­la mauil­la varus­tet­tu kyl­mä­sa­vu­lo­hi­pit­sa sopii lois­ta­vas­ti tar­joi­lui­den alku­ruo­ak­si tai vaik­ka­pa kevyek­si ilta­pa­lak­si. Pit­sa on kevyt ja maku­ja voi vaih­del­la mie­len­sä mukaan. Täl­lä resep­til­lä saat kak­si her­kul­lis­ta pit­saa! Näi­tä tar­vit­set: Poh­ja: 25 g hii­vaa 2…

lue lisää
Focaccia

Focaccia

Jotain help­poa, mut­ta vähän spes­sum­paa pitäi­si kek­siä ilta­pa­lak­si. Miten oli­si focaccia-lei­pä? Her­kul­li­nen focaccia syn­tyy hel­pos­ti ja sii­hen voi sovel­taa juu­ri­kin omia lem­pi­ma­ku­ja. Täs­sä ohjees­sa käy­te­tään klas­si­sia focaccian ainek­sia, kuten kirsikkatomaattia,…

lue lisää
Vasaramagneetti

Vasaramagneetti

Kyl­läs­ty­nyt pitä­mään nau­lo­ja suus­sa­si tai epä­käy­tän­nöl­li­ses­ti sor­mis­sa­si vasa­roi­des­sa? Täs­sä rat­kai­su! Lii­maa vah­va mag­neet­ti vasa­ra­si oteo­san ala­pää­hän kiin­ni. Mag­nee­til­la saat napat­tua kaik­ki yli­mää­räi­set nau­lat, ja ne pysy­vät käte­väs­ti kiin­ni mag­nee­tis­sa työn…

lue lisää
Chilimutakakku

Chilimutakakku

Muta­kak­ku kuu­luu monen suo­sik­kei­hin. Her­kul­li­nen suklai­nen kak­ku, jos­sa kes­kus­ta on iha­naa valu­vaa ja peh­me­ää, onnis­tuu hel­pos­ti ja nopeas­ti. Mut­ta mitä jos lisä­tään muta­kak­kuun hiu­kan chi­liä? Se antaa klas­si­kol­le oikein sopi­van pie­nen pot­kun. Chi­li sopii suklaan…

lue lisää
Parmesansipsit

Parmesansipsit

Par­me­san­sip­sit ovat help­po ja nopea resep­ti suo­lai­sen näl­kään. Tähän ei kau­aa mene aikaa, eikä kovin mon­taa eri aines­ta tar­vi­ta. Tar­vit­set vain par­me­san­juus­toa ja halua­mia­si maus­tei­ta. Näin ne hoi­tu­vat: 1. Lai­ta uuni läm­pe­ne­mään noin 180 astee­seen. 2. Raasta…

lue lisää
Vaivaton vaatevinkki

Vaivaton vaatevinkki

Uusi vuo­si on alka­nut ja nyt onkin hyvä aika pie­nel­le vaa­te­vin­kil­le, joka hel­pot­taa tämän vuo­den lopus­sa. Täl­lä vin­kil­lä pää­set suh­teel­li­sen kivut­to­mas­ti eroon käyt­tä­mät­tö­mis­tä vaat­teis­ta­si. Itse on välil­lä vai­kea teh­dä pää­tös­tä min­kä vaat­teen heit­tää pois ja minkä…

lue lisää
Ilon ja innostuksen joulu

Ilon ja innostuksen joulu

Jäl­leen ker­ran jou­lu on taas tääl­lä. Ulos kat­soes­sa sitä ei huo­mai­si. Vet­tä tulee eikä lun­ta näy mis­sään. Jou­lu kui­ten­kin ilmoit­taa tulos­taan onnek­si muil­la­kin tavoin. Kau­pat soit­ta­vat jou­lu­musiik­kia, kadut ovat valais­tu­ja jou­lu­va­loil­la, kodeis­sa alkaa jou­lu­no­do­tus ja…

lue lisää
Uudet messut, uudet kujeet

Uudet messut, uudet kujeet

Avain kään­tyy lukos­sa ja astun sisään etei­seen. Iha­na olla koto­na. Het­ken rik­koo hii­pi­vä nälän tun­ne. Mitä sitä tänään söi­si? Broi­le­ri­pas­ta ja jau­he­li­ha­keit­to on nyt ollut pyö­ri­tyk­ses­sä vii­mei­set kol­me kuu­kaut­ta tasai­sin välia­join. Vähän teki­si mie­li jotain muuta,…

lue lisää