fbpx

Ilmoittaudu näytteilleasettajaksi

Tule näytteilleasettajaksi Turun Koti ja Maku -messuille

Turun Koti ja Maku -mes­suil­la tee­moi­na ovat vah­vas­ti raken­nus, sisus­tus ja maku. Sisäl­töä näis­tä kol­mes­ta löy­tyy laa­jas­ti tuo­te-esit­te­lyis­tä kil­pai­lui­hin. Yri­tyk­se­nä pää­set­te esil­le useal­la eri taval­la. Luon­nol­li­ses­ti tulet­te ole­maan näky­vil­lä mes­su­jen sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa sekä itse mes­suil­la toi­vo­mal­lan­ne mes­su­pai­kal­la. Valit­ta­vis­san­ne on eri­lai­sia mes­su­pa­ket­te­ja tar­peit­ten­ne mukaan.

Lisää näkyvyyttä yrityksellesi

Tar­joam­me teil­le ensi­luok­kais­ta pal­ve­lua ja laa­tua. Hyvä ja laa­du­kas mark­ki­noin­ti on yksi tär­keim­mis­tä tavoit­teis­tam­me. Tar­joam­me yri­tyk­sel­le esi­mer­kik­si hen­ki­lö­koh­tais­ta video­ta, jota näy­te­tään mes­su­jen kana­vis­sa, sekä sen saa yri­tyk­sen omaan käyt­töön. Video voi olla tuo­te-esit­te­ly tai muu halua­man­ne kon­sep­ti. Yri­tyk­sen­ne näky­vyy­den voi rää­tä­löi­dä tar­koi­tuk­siin­ne sopivaksi.

 

Turun Koti ja Maku -messut mukana tekemässä hyvää!

Turun Koti ja Maku -mes­sut jär­jes­tää molem­pi­na mes­su­päi­vi­nä hyvän­te­ke­väi­syys­huuh­to­kau­pan, jos­ta saa­tu tulo menee lyhen­tä­mät­tö­mä­nä Saku Koi­vun - Aamu Suo­men Las­ten Syö­pä­sää­tiön keräyk­seen. Mes­suil­le osal­lis­tu­vil­la yri­tyk­sil­lä on mah­dol­li­suus antaa oma panos­tuk­sen­sa hyvän­te­ke­väi­syy­teen lah­joit­ta­mal­la tuot­teen Huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Aki Pal­san­mäen huu­to­kau­pat­ta­vak­si mes­su­ta­pah­tu­mas­sa. Tuo­te huu­to­kau­pa­taan ilmoit­ta­mal­la tuot­teen lah­joit­ta­ma yri­tys. Esi­mer­kik­si: Pora­ko­ne - lah­joit­ta­ja­na Tower Events Oy.

Turun Koti ja Maku -mes­suil­la tee­moi­na ovat vah­vas­ti raken­nus, sisus­tus ja maku. Sisäl­töä näis­tä kol­mes­ta löy­tyy laa­jas­ti tuo­te-esit­te­lyis­tä kil­pai­lui­hin. Yri­tyk­se­nä pää­set­te esil­le useal­la eri taval­la. Luon­nol­li­ses­ti tulet­te ole­maan näky­vil­lä mes­su­jen sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa sekä itse mes­suil­la toi­vo­mal­lan­ne mes­su­pai­kal­la. Valit­ta­vis­san­ne on eri­lai­sia mes­su­pa­ket­te­ja tar­peit­ten­ne mukaan.

Lisää näkyvyyttä yrityksellesi

Tar­joam­me teil­le ensi­luok­kais­ta pal­ve­lua ja laa­tua. Hyvä ja laa­du­kas mark­ki­noin­ti on yksi tär­keim­mis­tä tavoit­teis­tam­me. Tar­joam­me yri­tyk­sel­le esi­mer­kik­si hen­ki­lö­koh­tais­ta video­ta, jota näy­te­tään mes­su­jen kana­vis­sa, sekä sen saa yri­tyk­sen omaan käyt­töön. Video voi olla tuo­te-esit­te­ly tai muu halua­man­ne kon­sep­ti. Yri­tyk­sen­ne näky­vyy­den voi rää­tä­löi­dä tar­koi­tuk­siin­ne sopivaksi.

 

Turun Koti ja Maku -messut mukana tekemässä hyvää!

Turun Koti ja Maku -mes­sut jär­jes­tää molem­pi­na mes­su­päi­vi­nä hyvän­te­ke­väi­syys­huuh­to­kau­pan, jos­ta saa­tu tulo menee lyhen­tä­mät­tö­mä­nä Saku Koi­vun - Aamu Suo­men Las­ten Syö­pä­sää­tiön keräyk­seen. Mes­suil­le osal­lis­tu­vil­la yri­tyk­sil­lä on mah­dol­li­suus antaa oma panos­tuk­sen­sa hyvän­te­ke­väi­syy­teen lah­joit­ta­mal­la tuot­teen Huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Aki Pal­san­mäen huu­to­kau­pat­ta­vak­si mes­su­ta­pah­tu­mas­sa. Tuo­te huu­to­kau­pa­taan ilmoit­ta­mal­la tuot­teen lah­joit­ta­ma yri­tys. Esi­mer­kik­si: Pora­ko­ne - lah­joit­ta­ja­na Tower Events Oy.

Miksi Kesäkuu?

Kesä­kuu 6-7.2020

Miksi Kesäkuu?

Kesä­kuu 6-7.2020

Kysyim­me onko kesä­kuun alku mie­les­tä­si otol­li­nen ajan­koh­ta teh­dä kesän han­kin­to­ja kotiin, mökil­le,
keit­ti­öön tai teras­sil­le. Muun muas­sa sisus­tuk­sia,
remont­te­ja, huo­ne­ka­lu­ja, viih­de-elekt­ro­niik­kaa tai
han­kin­to­ja maus­tu­vam­paan arkeen.

Kyse­lyyn vas­ta­si 764 ihmistä.

86% vas­tan­neis­ta oli­vat sitä miel­tä, että kesä­kuun alku on otol­li­sin ajan­koh­ta kesän hankinnoille.

14% vas­tan­neis­ta oli­vat sitä miel­tä, että jokin muu ajan­koh­ta vuo­des­ta on parempi.

Messukartta

Marli Areena

Mar­li Aree­na tar­jo­aa laa­jal­ti eri­lai­sia raken­nus, remon­toi­ti ja sisus­tusi­deoi­ta sekä uusim­mat ja tren­dik­käim­mät tuot­teet kotiisi.

Juissi-halli

Juis­si-hal­li on lois­to­paik­ka tutus­tua uusiin makue­lä­myk­siin. Tääl­tä löy­dät kaik­ken­lais­ta veden ja vii­nin sekä pih­vin ja pork­ka­nan väliltä.

Ulkopaikat

Mes­su­jen ulko­ti­la tuo näy­til­le muun­muas­sa vapaa-ajan tuot­tei­ta, piha­tuot­tei­ta kotiin tai mökil­le, pur­ta­vaa ja moni­puo­li­ses­ti erikoistuotteita.

Ota yhteyttä myyntiimme

Valmiiksi suunniteltu messuosasto

Lisäk­si sinun on mah­dol­lis­ta ostaa val­miik­si suun­ni­tel­tu mes­suo­sas­to. Val­mis­mal­leis­sa on käy­tet­ty BoothGroup Oy:n laa­duk­kai­ta ja näyt­tä­viä tuotteita.

Kat­so mal­li­vaih­toeh­to­ja alta ja kysy myy­jil­täm­me lisää!