fbpx
Focaccia

Focaccia

Jotain help­poa, mut­ta vähän spes­sum­paa pitäi­si kek­siä ilta­pa­lak­si. Miten oli­si focaccia-lei­pä?

Her­kul­li­nen focaccia syn­tyy hel­pos­ti ja sii­hen voi sovel­taa juu­ri­kin omia lem­pi­ma­ku­ja. Täs­sä ohjees­sa käy­te­tään klas­si­sia focaccian ainek­sia, kuten kir­sik­ka­to­maat­tia, olii­via ja ros­ma­rii­nia. Voit kui­ten­kin käyt­tää luo­vas­ti mie­li­ku­vi­tus­ta­si ja lait­taa juu­ri­kin nii­tä raa­ka-ainei­ta, jois­ta itse pidät eni­ten. Myös maus­teil­la saat luo­tua oman makui­sen focaccian.

Näi­tä tar­vit­set:

Tai­ki­na:
4 dl vet­tä
50 g hii­vaa
1-2 tl suo­laa
9½ dl veh­nä­jau­ho­ja
3/4 dl ekstra-neit­sy­to­lii­viöl­jyä

Pin­nal­le:
Ekstra-neit­sy­to­lii­viöl­jyä
3-4 tl Suo­laa (kris­tal­li­hiu­ta­le­suo­la sopii erin­omai­ses­ti)
Tuo­ret­ta ros­ma­rii­nia
Kir­sik­ka­to­maat­te­ja
Fetaa
Olii­ve­ja

Val­mis­tus:
1. Liu­o­ta hii­va käden­läm­pöi­seen veteen. Lisää suo­la. Lisää jau­hot vähän ker­ral­laan samal­la sekoit­taen.
2. Alus­ta tai­ki­naa. Lisää öljy tai­ki­naan alus­tuk­sen lop­pu­vai­hees­sa.
3. Kaa­da tai­ki­na kul­hos­ta öljy­tyl­le tasol­le ja vai­vaa tai­ki­naa muu­ta­mia minuut­te­ja. Vai­vaa­mi­sen jäl­keen anna tai­ki­nan koho­ta kak­sin­ker­tai­sek­si.
4. Voi­te­le uuni­vuo­ka (n. 22x35cm) olii­viöl­jyl­lä. Kumoa tai­ki­na vuo­kaan ja pai­ne­le se vuo­an reu­no­ja myö­ten. Valu­ta pääl­le hiu­kan olii­viöl­jyä ja anna koho­ta lei­vin­pa­pe­rin alla noin 30-40 minuut­tia.
5. Pai­ne­le sor­mel­la kohon­nee­seen lei­pään kuop­pia. Lisää halua­ma­si ainek­set pin­nal­le, esim. täs­sä tapauk­ses­sa kir­sik­ka­to­maa­tit, ros­ma­rii­ni, feta, olii­vit ja kris­tal­li­hiu­ta­le­suo­la. Voit lisä­tä ainek­sia sen ver­ran kuin haluat. valu­ta vie­lä lopuk­si pääl­le hiu­kan olii­viöl­jyä.
6. Pais­ta 225 astei­ses­sa uunis­sa ala­ta­sol­la 16-22 minuut­tia.
7. Kumoa kyp­sä lei­pä jääh­ty­mään riti­läl­le. Vii­pa­loi jääh­ty­nyt lei­pä ja tar­joi­le!

Chilimutakakku

Chilimutakakku

Muta­kak­ku kuu­luu monen suo­sik­kei­hin. Her­kul­li­nen suklai­nen kak­ku, jos­sa kes­kus­ta on iha­naa valu­vaa ja peh­me­ää, onnis­tuu hel­pos­ti ja nopeas­ti. Mut­ta mitä jos lisä­tään muta­kak­kuun hiu­kan chi­liä? Se antaa klas­si­kol­le oikein sopi­van pie­nen pot­kun. Chi­li sopii suklaan kans­sa erin­omai­ses­ti, joten täs­sä­kin resep­tis­sä se toi­mii lois­ta­vas­ti.

Näi­tä tar­vit­set:
4 kanan­mu­naa
2 dl soke­ria
200 g voi­ta
200 g tum­ma suklaa
2-5 tl tuo­ret­ta chi­liä tai chi­li­tah­naa/-kas­ti­ket­ta (riip­puen kuin­ka tuli­sen kakun halu­aa)
1 tl lei­vin­jau­he
2 dl veh­nä­jau­ho­ja
ripaus suo­laa

Val­mis­tus:
1. Vat­kaa kanan­mu­nat ja soke­ri vaah­dok­si.
2. Sula­ta suklaa ja voi. Kaa­da soke­ri-muna­vaah­toon ja sekoi­ta.
3. Lisää hie­non­net­tu tuo­re chi­li tai chi­li­tah­na/-kas­ti­ke. Sekoi­ta kun­nol­la. Mais­te­le tai­ki­naa välil­lä ja lisää chi­liä makusi mukaan. Ensi­mäi­sel­lä ker­ral­la kun teet chi­li­kak­kua, kan­nat­taa kokeil­la vähem­mäl­lä mää­räl­lä chi­liä ja tule­vai­suu­des­sa lisä­tä jos sil­tä tun­tuu. (Voit myös lisä­tä sekä tuo­ret­ta hie­non­net­tua chi­liä, että chi­li­kas­ti­ket­ta)
4. Lisää lei­vin­jau­he, veh­nä­jau­hot ja suo­la. Sekoi­ta tai­ki­na varo­vas­ti tasai­sek­si.
5. Kaa­da tai­ki­na lei­vin­pa­pe­ril­la vuo­rat­tuun pyö­re­ään vuo­kaan (n. 24-26cm).
6. Pais­ta 200 astei­ses­sa uunis­sa ala­ta­sol­la noin 16-20 minuut­tia.
7. Anna kakun jääh­tyä hie­man ennen tar­joi­lua.
8. Nau­ti esim. vanil­ja­jää­te­lön kans­sa!

Parmesansipsit

Parmesansipsit

Par­me­san­sip­sit ovat help­po ja nopea resep­ti suo­lai­sen näl­kään. Tähän ei kau­aa mene aikaa, eikä kovin mon­taa eri aines­ta tar­vi­ta. Tar­vit­set vain par­me­san­juus­toa ja halua­mia­si maus­tei­ta.

Näin ne hoi­tu­vat:

1. Lai­ta uuni läm­pe­ne­mään noin 180 astee­seen.
2. Raas­ta par­me­san­juus­to.
3. Tee juus­to­raas­tees­ta pie­niä keko­ja lei­vin­pa­pe­ril­le tasai­sin välein.
4. Maus­ta halua­ma­si mukaan, esi­mer­kik­si ore­ga­nol­la, val­ko­si­pu­li­jau­heel­la tai mus­ta­pip­pu­ril­la. Ripaus suo­laa sopii myös mai­nios­ti.
5. Pais­ta uunin kes­ki­ta­sol­la noin 10-12 minuut­tia kun­nes juus­to on sula­nut ja saa hiu­kan väriä. Suo­sit­te­len seu­rai­le­maan tilan­net­ta, sil­lä sula­mis­no­peus riip­puu juus­to­ke­ko­jen koos­ta ja uunis­ta. Mitä pidem­pään pais­tat, sitä rap­sa­koim­mik­si sip­sit muut­tu­vat.
6. Anna sip­sien jääh­tyä ja nau­ti! Kokei­le myös vaih­toeh­toi­ses­ti dip­pien kans­sa.