fbpx

Turun Koti ja Maku -messut

Oma maku kullan kallis”

4.–5.6.2022

Marli Areena, Kupittaa

Inspiraatiota ja elämyksiä juuri sinulle

Var­si­nais-Suo­men kieh­to­vin mes­su­ta­pah­tu­ma tar­jo­aa run­saas­ti uut­ta ins­pi­raa­tio­ta ja upei­ta elä­myk­siä esit­te­le­mäl­lä tämän het­ken tren­dik­käim­mät raken­nus- ja sisus­tusi­deat sekä innos­ta­vim­mat maut.

 

Turun Koti ja Maku -mes­suil­ta löy­dät ammat­ti­lais­ten vin­kit sekä kotiin että lau­ta­sel­le. Tapah­tu­mas­sa pää­set tutus­tu­maan uutuus­tuot­tei­siin, teke­mään ostok­sia ja naut­ti­maan kok­kaus­näy­tök­sis­tä sekä eksoot­ti­sis­ta makue­lä­myk­sis­tä. Turun Koti ja Maku -mes­sut tar­jo­aa uusia ideoi­ta kodin raken­ta­mi­seen, sisus­ta­mi­seen ja mais­tu­vam­paan arkeen sekä muka­vaa viih­det­tä koko perheelle.

 

Mes­sut on raken­net­tu Mar­li Aree­nal­la kah­teen eri hal­liin, jois­sa molem­mis­sa on eri tee­mat. Toi­ses­sa hal­lis­sa pää­set ins­pi­roi­tu­maan kotiin liit­ty­vien tee­mo­jen ympä­ril­tä, ja toi­ses­sa hem­mot­te­le­maan maku­nys­ty­röi­tä­si upeil­la mauilla. 

 

Kat­so tar­kem­mat ohjeet ja aika­tau­lut tääl­tä.

Koti

Sisus­tus, raken­ta­mi­nen ja remon­toin­ti ovat olen­nai­sia ele­ment­te­jä kotiin liit­tyen. Mes­suil­ta löy­dät vin­kit ja tuot­teet parem­paan kodin ehos­ta­mi­seen, sil­lä muka­na on eri­lai­sia yri­tyk­siä kotiin liit­ty­vien tee­mo­jen ympäriltä.

Maku

Näl­käi­sek­si et näil­lä mes­suil­la jää, sil­lä muka­na on her­kul­li­sia yri­tyk­siä niin ruu­an, kuin juo­man­kin saral­la. Nämä mes­sut ovat lois­to­paik­ka tutus­tua uusiin makue­lä­myk­siin kaik­ki yhdes­sä pai­kas­sa. Ken tie­tää jos löy­dät­kin uuden tule­van suosikkituotteesi.

Koti

Sisus­tus ja remon­toin­ti ovat olen­nai­sia ele­ment­te­jä kotiin liit­tyen. Mes­suil­ta löy­dät vin­kit ja tuot­teet parem­paan kodin ehos­ta­mi­seen, sil­lä muka­na on eri­lai­sia yri­tyk­siä kotiin liit­ty­vien tee­mo­jen ympäriltä.

Maku

Näl­käi­sek­si et näil­lä mes­suil­la jää, sil­lä muka­na on her­kul­li­sia yri­tyk­siä niin ruu­an, kuin juo­man­kin saral­la. Nämä mes­sut ovat lois­to­paik­ka tutus­tua uusiin makue­lä­myk­siin kaik­ki yhdes­sä pai­kas­sa. Ken tie­tää jos löy­dät­kin uuden tule­van suosikkituotteesi.

Ilmoittaudu näytteilleasettajaksi

Ohjeet näytteilleasettajille